Botulisme aangetroffen aan de Groen van Prinstererlaan in Waalwijk

WAALWIJK - In de waterpartij aan de Groen van Prinstererlaan in Waalwijk, is botulisme geconstateerd. Het gaat om de waterpartij gelegen tussen de Mr. Goeman Borgesiusstraat en de Dr. Schaepmanlaan. Vermijd contact met het water en laat huisdieren niet in het water zwemmen om besmetting met en verspreiding van de botulismebacterie te voorkomen.

Botulisme is een voedselvergiftiging, die wordt veroorzaakt door de botulismebacterie (Clostridium botulinum) die een gifstof uitscheidt. Waterschap Brabantse Delta en de gemeente Waalwijk controleren het water regelmatig, onder andere op de aanwezigheid van dode watervogels. Vogelkadavers zijn namelijk de belangrijkste verspreidingsbron van botulisme. Wanneer wijkbewoners dode eenden of andere watervogels in het water zien liggen, is het advies om ze niet zelf aan te raken maar contact op te nemen met het waterschap via het algemene nummer: 076 564 1000. Medewerkers van het waterschap verwijderen de kadavers op een veilige manier.

De botulismebacterie is een algemeen voorkomende bacterie in grond en in waterbodems. De botulismebacterie komt ook voor in gezonde vogels, vissen en andere dieren. Ze is dan echter niet actief. Om actief te worden, hebben de bacteriën voedsel nodig – zoals dode watervogels - en een warme, zuurstofloze omgeving. Ondiep en stilstaand water vormt hierbij in het bijzonder een risico omdat het water in de zomer warm kan worden. Als de bacterie eenmaal in een waterpartij is aangetroffen, blijft besmetting daar mogelijk onder de hierboven beschreven omstandigheden.

De gemeente Waalwijk plaatst borden bij de betreffende waterpartijen om omwonenden en passanten te waarschuwen. Wanneer de temperaturen lager worden, wordt de botulismebacterie minder actief en verdwijnt het risico op besmetting. Op www.brabantsedelta.nl/botulisme vindt u een speciale informatiepagina over botulisme.

Deel dit bericht met je vrienden!