Gemeenten ondertekenen nieuwe prestatieafspraken met Casade

DE LANGSTRAAT - De gemeente Waalwijk, Dongen en Loon op Zand ondertekenen nieuwe prestatieafspraken met Casade. De inhoud van de prestatieafspraken is gebaseerd op de vereisten die de Woningwet stelt aan de inhoud, aangevuld met de aandachtsvelden die beschreven staan in de Kamerbrief Prioriteiten Volkshuisvesting.

Dit zijn de onderwerpen waar afspraken over gemaakt zijn: betaalbaarheid en beschikbaarheid voor de doelgroep, huisvesting urgente doelgroepen en wonen met zorg en ouderenhuisvesting, nieuwbouw, verkoop, liberaliseren van huurwoningen, investeringen in vrije sector en koop, duurzaamheid, energiezuinigheid en kwaliteit en gewenste inzet voor leefbaarheid.

Deel dit bericht met je vrienden!