Goed nieuws voor Dongenaren

DONGEN - De Winterspelen kunnen deze maand doorgaan. Dit is besloten na goed overleg tussen de gemeente en de organisatie, stichting Dongense Jeugdraad. Met speciale maatregelen kunnen de Winterspelen plaatsvinden, zolang er aan de coronaregels kan worden voldaan. Het besluit betreft lokaal maatwerk en zorgt voor perspectief bij de Dongense jeugd.

Ook DongenIce kan deze maand gewoon doorgaan, al zal het wel op een andere locatie gebeuren en met een andere opzet. Van vrijdagmiddag 18 december tot en met dinsdag 22 december plaatst DongenIce met schaatsbaan neer in de grote zaal van De Cammeleur. Hier kunnen kinderen tot en met groep 8 uit de gemeente Dongen gezellig een uur komen schaatsen. Dongen Ice is geen evenement en past binnen de gebruiksvergunning van DonckHuys.