Het college Dongen stemt in met een wijziging per 1 juli

DONGEN - Het 2023 tarief van artikel 1.3.1 (kosten rijbewijs) wordt verhoogd naar 48,15 euro. De Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) heeft laten weten dat per 1 juli 2023 de aanvraag voor een nieuw rijbewijs 3,50 euro duurder wordt.

Dit komt omdat het rijbewijs geschikt is gemaakt om op termijn ook online in te loggen bij overheidsorganisaties en diensten met een publieke taak. Dat zijn bijvoorbeeld politie, zorg en onderwijs. De verhoging van 3,50 euro komt bij het bedrag dat de gemeente bij de verstrekking van een rijbewijs moet afdragen aan de RDW.

Hierdoor is geen sprake is van extra legesinkomsten voor de gemeente.