Ideeën voor brandweerkazerne Loon op Zand welkom

LOON OP ZAND - Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Loon op Zand zoekt een nieuwe bestemming voor de voormalige brandweerkazerne in de kern Loon op Zand. Bij deze zoektocht worden inwoners betrokken. Zij kunnen initiatieven indienen voor het behoud van de kazerne en de bijbehorende woning aan de Van Salm Salmstraat.

In het najaar van 2008 verhuisde de brandweer Loon op Zand naar een nieuwe kazerne aan De Hoogt 20. Voor de herontwikkeling van de locatie aan de Van Salm Salmstraat werd gedacht aan de bouw van vier grondgebonden stadswoningen met flink volume (circa 600 m3). Het college stelde daarvoor op 21 oktober 2008 de stedenbouwkundige uitgangspunten vast. Pogingen om de brandweerkazerne te verkopen zijn op niets uitgelopen.

Inwoners van de kern Loon op Zand geven aan de panden eigenlijk liever te behouden. Het college biedt ze graag de gelegenheid om met initiatieven te komen voor een nieuwe invulling en bestemming van de panden. Daarvoor is aanpassing van het bestemmingsplan nodig.

Het staat initaitiefnemers volledig vrij om te komen met creatieve plannen voor een nieuwe functie voor de panden. Zij kunnen de panden kopen of in erfpacht nemen. Beeldbepalende elementen dienen gerespecteerd te worden en waar mogelijk behouden. De heemkundekring denkt hierover mee. Het college heeft een voorkeur voor een toeristisch-recreatieve functie. Bovendien wil zij graag dat het pand voor publiek toegankelijk is. Voor de beoordeling van de burgerinitiatieven komt er een beoordelingscommissie.

Deel dit bericht met je vrienden!