Loon op Zand krijgt nieuwe afvalcontainers vanwege ‘Diftar’

LOON OP ZAND - Per 1 januari 2024 voert de gemeente Loon op Zand 'Diftar' in op het restafval, dit betekent 'gedifferentieerde tarieven' en houdt in dat er betaald moet worden per keer dat je de restafval container aanbiedt.

Hoe beter restafval namelijk gescheiden wordt, hoe minder vaak de container geleegd hoeft te worden.

In verband met deze nieuwe regeling en de slijtage van de huidige containers,  zal de gemeente in september van dit jaar nieuwe restafvalcontainers uit gaan geven.