Omgevingsvergunning geweigerd op basis van wet Bibob

DRUNEN - In 2014 weigerde het college van Heusden een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen van een woonhuis met bijgebouw aan de Sportlaan in Drunen.  Aanleiding was een advies van het Landelijk Bureau Bibob van het ministerie van Veiligheid en Justitie (hierna LBB). Op grond van de weigering heeft de bewoner respectievelijk bezwaar en beroep aangetekend welke beiden ongegrond zijn verklaard.

Inmiddels is de termijn voor een eventueel hoger beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak bij de Raad van State verlopen. En daarmee is de omgevingsvergunning definitief geweigerd. De Wet Bibob (bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) is een (preventief) bestuursrechtelijk instrument.

Het geeft het bevoegde bestuursorgaan de mogelijkheid een aanvraag te weigeren of een afgegeven vergunning in te trekken, wanneer het advies van het LBB daartoe aanleiding geeft. Het is voor de gemeente Heusden de eerste keer dat een omgevingsvergunning wordt geweigerd op basis van de wet Bibob.

Deel dit bericht met je vrienden!