Problematiek rond TUF recycling erkend door Den Haag

DONGEN - Staatssecretaris Stientje van Veldhoven -Van der Meer gaat Dongen helpen om een oplossing te vinden voor de problematiek met betrekking tot de kunstgrasmatten die in vooral Dongen leidden tot grote onrust en politieke spanningen. “Ik deel uw zorgen over deze problematiek, die zich onder meer in uw gemeente voordoet” schrijft ze aan het college als antwoord op de brief van het Dongense college met verzoek om hulp van Den Haag.

Mevrouw van Veldhoven zegt in haar brief dat ze mee gaat denken over een 'korte termijn oplossing voor de situatie in Dongen.' Zij erkent hiermee impliciet 'dat continuïteitsproblemen bij afvalbedrijven financiële risico’s voor overheden met zich meebrengen.'