Raadsvergaderingen Waalwijk naar de woensdag

WAALWIJK - Waalwijk heeft de opzet van de raadsvergaderingen aangepast. Na het zomerreces, dat deze week is geëindigd, vergadert tot 1 januari één keer in de vier weken op woensdagavond, bij het zogeheten ‘Forum’ en ‘Besluit’.

Bij het Forum bespreekt de raad raadsvoorstellen en brieven met inwoners en organisaties. Besluit is een raadsvergadering. Om het Forum beter tot zijn recht te laten komen, is besloten dit niet meer online te houden maar in de hal van het stadhuis, aldus de gemeente. Het Forum is na aanmelding bij de griffie voor het publiek toegankelijk.

Voor de woensdagavond is gekozen om te voorkomen dat belangstellenden voor de raadsvergadering en bezoekers van het stadhuis tijdens de avondopenstelling elkaar in de weg lopen. Alle overige bijeenkomsten en vergaderingen - dus ook Besluit
zijn alleen te volgen via een livestream op waalwijk.notubiz.nl.

Deel dit bericht met je vrienden!