Situatie rond TUF nog niet op alle fronten duidelijk

DONGEN - Het lijkt er op dat TUF recycling haar rechtspositie in de strijd met de gemeente Dongen heeft versterkt door de laatst gevraagde actie van de gemeente, bestaande uit een ultimatum ter voorkoming van verdere vervuiling van het bedrijventerrein, uit te voeren.

Het ultimatum van de gemeente bevatte de eis dat de afvalstoffen van de brand na het nemen van voldoende maatregelen in ieder geval voor 1 januari 2019 moeten zijn afgevoerd naar een daartoe vergunde inrichting. Uit antwoorden op vragen uit de raad van de burgemeester, kan worden opgemaakt dat TUF recycling nog steeds in bedrijf is en dus volgens bestemde bedrijfsvoering mag handelen. Het is zeker niet wenselijk dat nog gebruikte matten worden aangevoerd, maar officieel zou dat wel nog mogen.