Steun voor plan aantrekkelijker winkelcentrum De Els

WAALWIJK - Betrokken winkeliers en vastgoedeigenaren lijken de plannen voor een aantrekkelijker winkelcentrum De Els in Waalwijk te steunen. Het winkelcentrum kampt met leegstand. Ontwikkelaar de BanGroep wil het samen met de gemeente nieuw leven inblazen.

Voordat het gebied daadwerkelijk op de schop gaat, is nog wel reken- en tekenwerk nodig. De indeling en bereikbaarheid van het winkelcentrum moeten volgens de partijen beter en het moet een levendige ontmoetingsplek worden.