TUF debat op het scherp(st) van de snede

DONGEN - Een van conclusies die kunnen getrokken worden uit het interpellatiedebat over TUF- recycle, is wel dat Dongen hogere politieke hulp nodig heeft om het 'Nederlandse' probleem op te lossen.

Een motie van de coalitiepartijen waarin hulp en actie wordt gevraagd aan de provinciale en landelijke overheid het probleem in ieder geval breed te bediscussiëren in de Tweede kamer werd unaniem aangenomen.

Andere moties waren aanleiding voor een totaal onnodige discussie over de betrouwbaarheid en integriteit van het college. Volgens een van de interpellanten, D66, stond en staat die vraag nergens ter discussie.