Waalwijk wil slimme combinatie van zonne- en windenergie

WAALWIJK - In 2030 wil Waalwijk de helft van het totale elektriciteitsverbruik opwekken uit duurzame energiebronnen binnen de gemeente, zoals zonne- en windenergie. Deze ambitie staat in de visie Duurzaam Waalwijk 2030. In 2043 moet alle energie volledig duurzaam zijn.

Waalwijk wil maximaal inzetten op zonne-energie via zonnepanelen op plekken als bedrijfsdaken en geluidswallen. Ook wil de gemeente een aantal middelgrote zonnevelden aanleggen. Voor de rest van de benodigde elektriciteit zijn 14 windmolens nodig. Voor de keuze van de locaties voor windmolens wordt een zorgvuldig proces gestart. Via MER (milieueffectreportage)  procedures onderzoekt de gemeente de effecten op het woon- en leefklimaat. Afgesproken is dat daarbij het afstandscriterium van 750 meter tussen windmolens en woningen in de bebouwde kom, wordt meegenomen.