Waterschap Brabantse Delta baggert water Waalwijk

WAALWIJK - Waterschap Brabantse Delta is sinds woensdag 18 november bezig met het baggeren van een aantal wateren rondom de Burgemeester Smeelelaan in Waalwijk. Dit is nodig om wateroverlast in de stad te voorkomen. Het baggeren van de stadswateren gebeurt in nauwe samenwerking met de gemeente Waalwijk en duurt naar verwachting twee weken.

Het waterschap baggert gewoonlijk vanaf de oever met een kraan. Op plekken waar niet voldoende ruimte is voor een kraan vanwege de aangrenzende tuinen en het struikgewas, zet het waterschap een schuifboot in. Deze boot duwt het slib naar diverse laadlocaties, waar een grijpkraan het vervolgens in vrachtwagens laadt. Deze vervoeren het slib via een vaste route naar speciaal hiervoor ingerichte stortlocaties ter verwerking. Om de (verkeers)veiligheid van de bewoners en weggebruikers te waarborgen, vindt het overladen van slib zoveel mogelijk plaats achter hekwerken.

Tijdens het baggeren kan enige hinder ontstaan. Er is enige stankoverlast mogelijk tijdens het inladen van bagger in vrachtwagens. Daarnaast kunnen kranen en vrachtwagens zorgen voor trillingen en geluid. Het waterschap en de gemeente doen er alles aan om de overlast tot een minimum te beperken.

Bagger is een sliblaag op de bodem van watergangen, die bestaat uit kleideeltjes, plantenresten en zwerfvuil. Deze laag zorgt ervoor dat watergangen ondieper worden. Om wateroverlast te voorkomen moet er voldoende ruimte zijn om regenwater op te vangen en af te voeren. Door te baggeren houdt waterschap Brabantse Delta de watergangen diep genoeg. Ook zorgt een sloot vol bagger ervoor dat er in het water een tekort aan zuurstof ontstaat. Hierdoor ontstaan algen, kroos en stankoverlast. Planten en dieren kunnen er niet of nauwelijks leven. Door het verwijderen van bagger krijgt water meer zuurstof, wordt het water helder en keren planten, vissen en overige (water)dieren weer terug.

Deel dit bericht met je vrienden!