Meer pestsituaties op scholen sinds lockdown

DE LANGSTRAAT - Deze week is de week tegen het pesten. In de aanloop naar deze week werd bekend dat er veel meer pestgevallen gemeld worden bij de kindertelefoon, dan voor de coronacrisis het geval was. Het is dus nog belangrijker dan voorheen dat hier aandacht aan besteed wordt op scholen. Basisscholen Villa Vlinderhof uit Waalwijk, De Achterberg uit Dongen en De Blokkendoos uit Loon op Zand denken allemaal dat het toenemende pestgedrag een direct gevolg is van het tijdelijk sluiten van de scholen.

Villa Vlinderhof en De Achterberg denken dat kinderen minder goed gewend zijn aan sociale situaties na de periode van zelfstandig werken. Hierdoor gaan ze zich nu anders gedragen. De Blokkendoos geeft een andere verklaring voor de pestgevallen. “Kinderen en ouders zien situaties sneller als pestgedrag, omdat ze het gedrag van andere kinderen niet meer gewend zijn. Dit is niet per se negatief. Kinderen zochten altijd al de grenzen op en hierdoor vonden kinderen veel dingen maar normaal. Nu voelen ze bepaalde situaties eerder aan als pesten.”

Onder spanning
Camiel van den Hout is als kinderpsycholoog deskundig op dit gebied en ziet ook de gevolgen van de coronacrisis in de praktijk. “Ik merk dat kinderen veel meer onder spanning staan dan hiervoor. Die spanning kan komen door ouders die thuis meer stress ervaren door het werken vanuit huis", geeft Van den Hout aan.

"Het kan in huis kan nog meer toenemen als een kind een oudere broer of zus in de puberteit heeft die veel aandacht opeist. Een kind kan de spanning eruit gooien door andere te pesten. Het kan ook zo zijn dat een kind door de minder goed in zijn vel gaat zitten en daardoor een makkelijker doelwit kan zijn voor pesters. De spanning bij kinderen kan dus leiden tot zowel pestgedrag als terugtrekgedrag."

Pestprotocol
Voor iedere school zijn landelijke richtlijnen opgesteld om het pesten tegen te gaan. De drie eerdergenoemde scholen uit de regio hebben met deze richtlijnen allemaal hun eigen pestprotocol gemaakt. Hiermee kunnen ze het probleem voor zowel de pester als de gepeste oplossen.

In de basis houdt zo’n protocol in dat er eerst met de kinderen en de leraar wordt gesproken. Als dit niet helpt worden de ouders uitgenodigd voor een gesprek om te kijken of er misschien een onderliggend probleem is. Kim Daemen van basisschool de Achterberg uit Dongen geeft aan dat het protocol niet iets is wat altijd blind gevolgd wordt. “Ieder kind en iedere situatie is verschillend. We hebben dus wel een pestprotocol maar kijken bij elke individuele situatie wat de beste optie is.”

“Het pestprotocol heeft ook een preventieve kant,” laat basisschool De Blokkendoos weten. “Wij geven lessen over goed gedrag en proberen pesten op deze manier bespreekbaar te maken. Zo willen we dat de kinderen zelf kunnen bedenken wanneer iets over een grens gaat.”