Werkzaamheden sloot De Coubertinlaan Waalwijk

WAALWIJK - Op dinsdag 19 januari starten Waterschap Brabantse Delta en de gemeente Waalwijk met werkzaamheden aan de sloot tussen De Coubertinlaan en de Hazelaarstraat in Waalwijk. Deze wordt opgeschoven en krijgt natuurlijke oevers. Op deze manier ontstaat onder andere een betere leefomgeving voor planten en dieren. Daarnaast zorgt een minder steile helling voor een veilige en onderhoudsvriendelijke oever.

Veilige oever De waterloop tussen De Coubertinlaan en de Hazelaarstraat verschuift een klein stukje in de noordelijke richting naar De Coubertinlaan. Hierdoor ontstaat aan beide zijden een langzaam aflopende en veilige oever. Door de vernieuwde oevers wordt de waterpartij iets groter. Het voordeel hiervan is een verminderde kans op wateroverlast na een hevige regenbui. Het waterschap legt overwinteringsplaatsen aan voor vissen, zodat bij ijsvorming geen gevaar ontstaat voor vissterfte.

De gemeente onderhoudt de natuurvriendelijke oevers als gazons. De schuine oevers zorgen voor een meer natuurlijke overgang van gazon naar water. Mogelijk veroorzaken de werkzaamheden enige stank- en geluidsoverlast. Het waterschap en de gemeente proberen de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Waterschap Brabantse Delta is beheerder van onder meer de stedelijke waterlopen in de gemeente Waalwijk en werkt al een aantal jaar samen met de gemeente aan natuurvriendelijke oevers.

Deel dit bericht met je vrienden!