Gemeente Heusden verleent vergunning voor flexwoningen

VLIJMEN - De gemeente Heusden gaat een vergunning verlenen voor het bouwen van flexwoningen aan De Hoge Heide in Vlijmen. Dat heeft het college besloten. De 24 woningen moeten er zo'n 15 jaar gaan staan.

Om de woningen te realiseren, moet er ook een nieuwe straat komen. De naam van deze straat is ook al bekend: Jacob Jordaenshof. Er komen twee rijen woningen. De noordelijke daarvan wordt één bouwlaag hoog, de zuidelijke rij twee bouwlagen. De woningen worden op voldoende afstand van de omliggende percelen gebouwd.

Inwoners kunnen nog wel bezwaar maken tegen het plan. Dit kan tot zes weken na het verzenden van het besluit.