LANGSTRAAT KIEST


In opmaat naar de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022, nodigden wij voor het TV-programma Langstraat Kiest lokale politici uit Waalwijk, Loon op Zand, Dongen en Heusden uit om te komen praten over alles wat de kiezers belangrijk vinden.

René Peters legde als gespreksleider de meningen bloot van 23 leden van diverse politieke stromingen als het ging bestuurlijke vernieuwing, jeugdzorg en wonen, duurzaamheid, ondernemen, energietransitie, financien, ouderenzorg, sociale tweedeling, betaalbaarheid, leefbaarheid, en nog veel meer.

Inmiddels zijn de uitslagen van de Gemeenteraadsverkiezingen bekend:

  • In Loon op Zand werd Gemeentebelangen de grootste partij met 7 van de 19 zetels.
  • Lokaal Belang in Waalwijk werd nóg groter met 11 van de 29 zetels.
  • In Dongen werd de Volkspartij weer de grootste partij met 7 van de 21 zetels.
  • DMP in Heusden was goed voor 7 van de 29 zetels en werd hiermee winnaar.

We danken alle gasten voor hun deelname aan het programma Langstraat Kiest.

Hieronder staan alle afleveringen nog een keer op een rij. U kunt ze desgewenst ook terugkijken.9 maart 2022

- Timon Klerx – Lokaal Belang - Waalwijk
  Het verkiezingsprogramma is HIER te vinden.
- Marten Krikken – Toekomstig KLM – Loon op Zand
  Het verkiezingsprogramma is HIER te vinden.
- Antoine Aarts – Heusden Verbindt – Heusden
  Het verkiezingsprogramma is HIER te vinden.

In deze laatste uitzending van Langstraat Kiest: 3 gasten uit drie gemeenten van de Langstraat. Timon Klerx is lijsttrekker van de grootste partij van Waalwijk, Lokaal Belang. Daarnaast twee gasten van nieuwe partijen die voor het eerst meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart. In Loon op Zand is dat Toekomstig KLM, lijsttrekker Marten Krikken is te gast. Vanuit Heusden is Antoine Aarts te gast, lijsttrekker van de nieuwe partij Heusden Verbindt.

2 maart 2022

- Mieke Broeders – CDA Loon op Zand
  Het verkiezingsprogramma is HIER te vinden.
- Henk Komen – Gemeentebelangen
  Het verkiezingsprogramma is HIER te vinden.
- Louis Laros – Pro3
  Het verkiezingsprogramma is HIER te vinden.

In deze achtste uitzending ging gespreksleider Rene Peters voor de tweede keer in gesprek met partijen uit de gemeente Loon op Zand. Hij praatte met Henk Komen van Gemeentebelangen (duo lijsttrekker en kandidaat wethouder), lijsttrekker Mieke Broeders van het CDA en lijsttrekker Louis Laros van Pro3 over actuele thema’s in Loon op Zand zoals bestuurlijke vernieuwing, jeugdzorg en wonen om de verschillen in de standpunten van de partijen boven tafel te krijgen.

23 februari 2022

- Marieke Schouten - D66
  Het verkiezingsprogramma is HIER te vinden
- Iris Jansen – Volkspartij Dongen
  Het verkiezingsprogramma is HIER te vinden

In de zevende uitzending ging René in gesprek met vertegenwoordigers van twee partijen uit de gemeente Dongen. Deze keer praatte hij met Marieke Schouten van D66 en Iris Jansen van de Volkspartij Dongen. Wat hebben zij te zeggen over de problematiek waar Dongen dagelijks mee te maken heeft?

16 februari 2022

- Caspar van den Brandt – Gemeentebelangen
  Het verkiezingsprogramma is HIER te vinden
- Alexander van Weert – Heusden Eén
  Het verkiezingsprogramma is HIER te vinden
- Martijn van Esch – DMP
  Het verkiezingsprogramma is HIER te vinden

In de zesde uitzending ging René opnieuw in gesprek met vertegenwoordigers van drie partijen uit de gemeente Heusden. Deze keer praatte hij met Caspar van den Brandt van Gemeentebelangen, Alexander van Weert van Heusden Eén en Martijn van Esch van DMP. Wat hebben zij te zeggen over de problematiek waar Heusden dagelijks mee te maken heeft?

9 februari 2022

- Ilona Klerks – VVD
  Het verkiezingsprogramma is HIER te vinden
- Frank den Braven – GroenLinksaf
  Het verkiezingsprogramma is HIER te vinden
- Sheila Schuijffel – D66
  Het verkiezingsprogramma is HIER te vinden

In de vijfde uitzending ging René Peters in gesprek met vertegenwoordigers van drie partijen uit de gemeente Waalwijk. Ilona Klerks, lijsttrekker van de VVD, Frank den Braven, lijstrekker van GroenLinksaf en Sheila Schuijffel, lijsttrekker namens D66. Wat zijn hun ideeën over de toekomst van Waalwijk en de uitdagingen waar de gemeente voor staat. We bespreken met hen de thema’s wonen, energietransitie en kosten jeugdzorg.

2 februari 2022

- Eric van de Beek – D66
  Het verkiezingsprogramma is HIER te vinden
- Thom Blankers – VVD
  Het verkiezingsprogramma is HIER te vinden

In de vierde uitzending sprak René Peters met twee partijen uit de gemeente Heusden. Thom Blankers, lijsttrekker van de VVD en wethouder economie in Heusden en Eric van de Beek, lijsttrekker namens D66. Wat zijn hun ideeën over de toekomst van Heusden en de uitdagingen waar de gemeente voor staat. We bespreken met hen de thema’s wonen, duurzaamheid en ondernemen.

26 Januari 2022

- Hein Lommers - VoorLoon
  Het verkiezingsprogramma is HIER te vinden
- Suzan Mandemakers - VVD
  Het verkiezingsprogramma is HIER te vinden

In de derde uitzending ging René in gesprek met vertegenwoordigers van twee partijen uit de gemeente Loon op Zand. Wat zijn hun ideeën over de toekomst van Loon op Zand en de uitdagingen waar de gemeente voor staat. We bespreken met hen de thema’s woonproblematiek, een gezond financieel beleid en menselijke maat in de zorg.
19 Januari 2022

- Ruud Spohr - CDA Waalwijk
  Het verkiezingsprogramma is HIER te vinden
- Jan van Groos - Christen Unie Langstraat
  Het verkiezingsprogramma is HIER te vinden
- Luuk Ottens - Samen Waalwijk
  Het verkiezingsprogramma is HIER te vinden

In de tweede uitzending ging René in gesprek met de afgevaardigden van het Waalwijkse CDA, de Christen Unie en het betrekkelijk nieuwe Samen Waalwijk. Hoe denken zij over sociale, politieke en maatschappelijke vraagstukken. Bijvoorbeeld als het gaat om de thema’s wonen, sociale tweedeling, betaalbaarheid en leefbaarheid in de kernen.
12 Januari 2022

- Petra Lepolder - VVD Dongen
  Het verkiezingsprogramma is HIER te vinden
- Stijn Sips - CDA Dongen
  Het verkiezingsprogramma is HIER te vinden

In de eerste uitzending gingen we naar Dongen. Petra Lepolder is wethouder namens de VVD Dongen en ook lijsttrekker voor de komende verkiezingen. Stijn Sips is met 20 jaar misschien wel de jongste lijstrekker van de Langstraat, maar vol energie om het programma de oppositie partij CDA Dongen uit te dragen. We bespraken de plannen van deze partijen op het gebied van de thema’s financiën, wonen en ouderen en zorg.