ANBI-organisatie

LANGSTRAAT MEDIA, EEN ANBI ORGANISATIE

Langstraat Media is de werknaam van de Maasstad Omroep Stichting (MOS) te Waalwijk. De omroep heeft de enige licentie om publieke radio en tv te maken voor de gemeenten Waalwijk, Heusden, Loon op Zand en Dongen. Hierdoor is de MOS de enige publieke streekomroep van de regio Langstraat.

De Maasstad Omroep Stichting is een zogenaamde ANBI-organisatie. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling, ofwel een organisatie die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt.

Hierdoor is het voor bedrijven en instellingen voordelig om geld of materiaal te schenken aan Maasstad Omroep Stichting. Elke donatie aan de omroep is fiscaal aftrekbaar.

Enkele gegevens van de organisatie:

 • Zakelijke naam: Maasstad Omroepstichting Waalwijk
 • Werknaam: Langstraat Media, Langstraat FM, Langstraat NL, Langstraat TV, Langstraat Nieuws
 • KvK nummer: 41100187
 • RSIN nummer: 007527809
 • Adres: Prof. Eykmanweg 7C, 5144 ND Waalwijk
 • E-mail adres: info@langstraatmedia.nl
 • telefoon nummer: 0416-652652

Bestuursleden van de stichting per 1 juni 2018:

 1. Rene Peters - voorzitter en penningmeester
 2. Ton van der Vleuten - Secretaris
 3. Marc van Daelen - lid van bestuur
 4. Marcel Gremmé - lid van bestuur
 5. Eugenie Geurts - lid van bestuur

Bestuursleden zijn onbezoldigd. De stichting heeft ca. 5 professionele krachten en ca. 50 vrijwilligers die dagelijks nieuws en informatie brengen via radio en TV uit de regio Langstraat.

Inkomsten van de stichting bestaan uit subsidie van de gemeente Dongen, Heusden, Waalwijk en Loon op Zand, donaties, sponsoring en reclame-inkomsten. De stichting heeft geen winstoogmerk en het resultaat wordt jaarlijks toegevoegd aan het eigen vermogen van de stichting en geherinvesteerd in de organisatie. De jaarrekening wordt jaarlijks gecontroleerd door FINC accountants in Waalwijk. Het goedgekeurd financieel verslag wordt jaarlijks voor 1 juni toegezonden aan het Commissariaat voor de Media en de gemeenten Dongen, Heusden, Waalwijk en Loon op Zand. Voor meer informatie over de financiële status van de stichting kunt u een verzoek sturen aan de penningmeester van de stichting via renepeters@langstraatmedia.nl.

Administratieve Opgave