PROGRAMMA BELEIDSBEPALEND ORGAAN (PBO)

Het Programma Beleidsbepalend Orgaan (PBO) is het wettelijk aangewezen orgaan dat de redactionele visie en programmakeuzes bepaalt en controleert. De leden vertegenwoordigen allen een groep of sector binnen de gemeenten Waalwijk, Loon op Zand en Dongen. In de samenstelling wordt steeds gezocht naar balans in de thema’s die spelen in onze regio, zodat deze binnen de omroep geborgd zijn.

De leden van de pbo:

Stroming Naam Organisatie/Instelling
Maatschappelijke Zorg & Welzijn Cees Sprangers KBO De Langstraat
Cultuur & Kunst Janneke van Berkel Cultureel Centrum De Leest
Kerkgenootschappen en Genootschappen op geestelijke grondslag Madeleine Schreurs-Fontanier Raad van Kerken
Cultuur Maikel van der Velden Stichting Oranjevieringen
Werkgevers Jurgen Hirdes MAL
Onderwijs & Educatie Eric Dörr Nut van het Algemeen
Sport & Recreatie Rinus Krijnen Toeristenplatform De Langstraat
Etnische & Culturele minderheden Ernst Kaya Stichting Sero