KLACHTENPROCEDURE

De klachtenprocedure in 7 stappen:

 1. Klachten kunt u op een eenvoudige manier indienen.
  We adviseren u om hiervoor gebruik te maken van het invulformulier onderaan deze pagina. Uw klacht kan dan in uw eigen woorden worden omschreven én alles wordt opgeslagen in ons register. Zo kunnen er geen misverstanden ontstaan.
 2. De omroep beschikt over een vast aanspreekpunt voor klachten.
  Uw klacht wordt behandeld door Eugenie Geurts. Zij is door onze omroep aangesteld als klachtbehandelaar.
 3. Uw klacht wordt schriftelijk vastgelegd in een klachtenformulier.
  We nemen elke klacht serieus. Daarom is het van essentieel belang dat alle gegevens rond de klacht correct worden vastgelegd. We gebruiken deze informatie ook voor het verbeteren van ons (programma-)aanbod en de bedrijfsvoering. Met het oog op de AVG-wetgeving worden de persoonsgegevens alleen bewaard zolang de klacht in behandeling is.
  Wij reageren binnen 5 werkdagen op een klacht.
  In een aantal gevallen kan een klacht snel worden verholpen. Indien het oplossen of beantwoorden langer duurt dan 5 werkdagen, dan sturen wij in ieder geval een ontvangstbevestiging met nadere informatie over de klachtenprocedure.
 4. Wij evalueren de oorzaak van uw klacht.
  We onderzoeken hoe de omstandigheid waarop de klacht betrekking heeft, kon ontstaan. Ook moet er een uitspraak worden gedaan op de vraag of de klacht valide is. In een aantal gevallen is het denkbaar dat het een journalistieke en/of creatieve keuze betreft die niet overeenkomt met uw voorkeur. Bij de terugkoppeling (stap 7) zullen wij u onze beslissing toelichten.
 5. Wij ondernemen zonodig maatregelen.
  Op basis van de analyse en evaluatie wordt zonodig een
  - corrigerende maatregel genomen om de klacht op te lossen.
  - preventieve maatregel genomen ter voorkoming (van herhaling).Wanneer uw klacht terecht is dan zullen wij er alles aan doen om een corrigerende maatregel te treffen, of in ieder geval een preventieve maatregel ter voorkoming van herhaling.
 6. Informeren van de indiener.
  Wanneer er naar aanleiding van een klacht een corrigerende of preventieve maatregel is genomen dan informeren wij u hierover. Wij informeren u ook wanneer er geen corrigerende of preventieve maatregel kan worden genomen, maar zullen dat tevens toelichten dan.

Wat gebeurt er met uw klacht?

Na uw melding wordt uw klacht geregistreerd in ons klachtenregister. Een klachtenbehandelaar evalueert uw klacht en overlegt eventueel met betrokkenen. Zonodig wordt ook overleg gepleegd met de voorzitter van het Bestuur.

Daarna volgt een corrigerende of preventieve maatregel en wordt u op de hoogte gesteld van de klachtafhandeling. Tevens volgt er een evaluatie of dat de klacht naar tevredenheid van de indiener is opgelost. Afhankelijk daarvan zal de klacht gearchiveerd worden of er volgt een extra toelichting en extra overleg.

Zie ook het schema hieronder.

 

Klachtenformulier:

In het formulier hieronder kunt u uw klacht omschrijven en indienen. Wees zo uitgebreid en compleet mogelijk. Laat zo min mogelijk aan de verbeedling over zodat wij een goed beeld krijgen van uw klacht.