DISCLAIMER

Maasstad Omroep Stichting Waalwijk, en alle gelieerde partijen Langstraat Media, Langstraat Nieuws, Langstraat FM, Langstraat NL en Langstraat TV is/zijn eigenaar van deze website.

  • De onderstaande bepalingen zijn van toepassing op alle gebruikers van deze website. Met het bezoeken van deze pagina stemt u in met de inhoud van deze disclaimer.
  • Hoewel de eigenaar de grootst mogelijke zorg betracht aangaande de content van deze website aanvaardt de eigenaar geen aansprakelijkheid ten aanzien van eventuele onjuistheden en/of onvolkomenheden van de content of de gevolgen daarvan.
  • De eigenaar is in geen geval verantwoordelijk voor de content op websites die middels weblinks of een andere manier aan deze website zijn verbonden.
  • Content mag niet gebruikt worden door gebruikers of derden zonder schriftelijke toestemming. Gebruik van deze content of delen daarvan zonder toestemming maakt inbreuk op intellectuele rechten.

 

Transparantie statement Langstraat Media
Langstraat Media deelt alleen informatie aan een derde partij op grond van een wettelijke verplichting. Hieronder valt bijvoorbeeld:

  • Financiele informatie die op verzoek van het Commissariaat voor de Media beschikbaar moet worden gesteld
  • Programmatische informatie die op verzoek van het Commissariaat voor de Media beschikbaar moet worden gesteld
  • Rapportage over besteding van subsidie middelen, die vanuit de gemeente jaarlijks wordt verstrekt
  • Rapportage over besteding van subsidie middelen, die vanuit het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek wordt verstrekt
  • Administratieve en financiele informatie die door de organisatie voor lokale omroepen in Nederland (NLPO) op basis van wettelijke gronden wordt verstrekt.
  • Overige data verstrekking wanneer dit op basis van wettelijke eisen verplicht is.

Alle aanvragen voor toestemming voor gebruik van content van deze website moet gericht worden aan info@langstraatmedia.nl

Deze website is gemaakt door The Internet Factory.