Knelpunten in Loon op Zand: gemeente ontvangt 214 keer input

LOON OP ZAND - Om de mobiliteitsvisie compleet te maken, heeft de gemeente Loon op Zand hulp gevraagd van haar inwoners. Door middel van een interactief kaartje, konden de inwoners hun klachten, wensen of complimenten kwijt.

In totaal zijn er door de inwoners 214 punten doorgegeven waar de gemeente mee aan de slag kan. Dit kan om alles gaan, zoals: drempels, hardrijders, voorrangssituaties etc. Om de mobiliteitsvisie, die later gepresenteerd gaat worden, volledig te maken neemt de gemeente alles mee: ''De input wordt gebruikt voor het opstellen van de Mobiliteitsvisie en uitwerking van deze visie in een programma met daarin concrete projecten voor de komende jaren.''

Positief
De gemeente legt uit dat veel van de aangegeven punten bekende knelpunten zijn. Ook zijn ze blij om te zien dat inwoners positief reageren op onlangs doorgevoerde aanpassingen. Zo zijn bijvoorbeeld op de Europalaan in Kaatsheuvel twee rotondes aangelegd. Rondvraag in de buurt leert dat het gros van de mensen blij is met de verandering.

Keuzes
De gemeente kan echter niet iedereen tevreden stellen. Dit heeft een aantal oorzaken. Zo heeft de gemeente altijd te maken met verschillende kampen, die allebei verschillende meningen hebben. ''Wat de ene bewoner een knelpunt vindt (bijvoorbeeld een drempel), vindt de andere bewoner juist fijn (minder hard rijden).'' Ook spelen logistieke redenen een rol: ''Sommige knelpunten zijn niet op te lossen, omdat er te weinig ruimte is in een straat (bijvoorbeeld meer parkeerplaatsen) of omdat bepaalde routes door de straat moeten lopen voor de bereikbaarheid (busroutes)."

Plannen om de infrastructuur te verbeteren zijn altijd mooi, maar zodra de middelen daarvoor niet aanwezig zijn, gaat het hele feest niet door: ''Ook kosten sommige maatregelen veel geld (bijvoorbeeld het aanpassen van de inrichting van een weg), dit geld moet wel beschikbaar zijn. Dit is een politieke afweging.''