Parkeervakken ingeruild voor laadpalen: inwoners dienen bezwaar in

HEUSDEN - Steeds meer mensen rijden elektrisch. Hierdoor neemt de aanschaf van een elektrische auto toe. Dit zorgt ervoor dat er meer laadpalen bij moeten komen, wat tot ergernis leidt bij inwoners die in bezit zijn van een benzineauto.

In de Londenring in Drunen heerste al wat ophef rondom de parkeervakken. Volgens de inwoners was er al een lange tijd een tekort aan parkeervakken. Nu is ervoor gekozen om twee parkeervakken in te ruilen voor laadpalen. Automobilisten mogen hun benzineauto hier niet parkeren, wat zorgt voor nog minder parkeergelegenheid.

Aanbod laadpunten
De gemeente Heusden legt het belang van elektrisch rijden uit. "Steeds meer mensen rijden elektrisch. Dit steunen we in de gemeente Heusden. We willen er daarom voor zorgen dat het aanbod van laadpunten goed aansluit bij de laadbehoefte en het laadgedrag." De gemeente vertelt dat een inwoner het verzoek voor een elektrisch laadpunt heeft ingediend in de omgeving van de Londenring 33. "Dit verzoek is getoetst aan de voorwaarden. Uiteindelijk is er besloten om twee parkeervakken in de Londenring in Drunen aan te wijzen als parkeergelegenheid, die alleen gebruikt mogen worden voor het opladen van elektrische voertuigen." Het verkeersbesluit geldt eerst voor één van de twee parkeerplaatsen op de laadlocatie. Wanneer het verkeersbesluit voor het tweede parkeervak gaat gelden, is afhankelijk van een aantal factoren." Bij een verbruik van meer dan 3500 kWh per jaar, of wanneer er meer dan vijf unieke gebruikers zijn per maand over een periode van een jaar, geldt dit verkeersbesluit ook voor het tweede parkeervak." Ook geldt dit verkeersbesluit bij een gelijkwaardige situatie gedurende een periode van minimaal drie maanden.

Geen oplossing
Niet alleen in Drunen doet dit probleem zich voor. Ook inwoners uit andere gemeentes geven aan dit probleem te ervaren. "In Waalwijk hebben ze vorige week ook twee parkeervakken ingeruild voor een laadpaal, terwijl er al weinig parkeerplaatsen zijn in de straat", laat een buurtbewoner weten op de Facebookpagina van Langstraat Media weten. Andere buurtbewoners geven aan het hiermee eens te zijn. "Mensen kunnen de elektrische auto's toch ook thuis opladen" en "In Loon op Zand hebben ze dat ook gedaan, alleen hier mag je gewoon staan" zijn andere reacties die binnenkomen. Het lijkt de bewoners een beter plan om twee nieuwe parkeerplekken te maken voor elektrische auto's, die dan net buiten de woonwijk geplaatst zijn.

Toename
In de gemeente Heusden steeg het aantal elektrische auto's van april op mei het hardst. In april telde de gemeente 910 elektrische auto's, en in mei waren dit er al 926. Het gaat om op kenteken geregistreerde elektrische auto's. Dit blijkt uit cijfers die allecijfers.nl naar buiten brengt. Ook in de gemeente Waalwijk is het aantal elektrische auto's flink gestegen. In mei is dit aantal met twintig toegenomen, naar een totaal van 920 elektrische auto's. In Dongen zijn er zes elektrische auto's bijgekomen en in Loon op Zand waren dit er vier.

Bezwaar
De gemeente Heusden geeft aan dat bezwaar is ingediend tegen het besluit in Drunen. Op dit moment is het in behandeling bij de commissie bezwaarschriften. Zolang het bezwaar in behandeling is, doet de gemeente verder geen uitspraken over het vervolg.