Politiebureaus sluiten deuren voor 24 uur: ‘Aangiftes moeten wachten’

DE LANGSTRAAT - De politiebureaus met een publieksfunctie zijn op dinsdag 11 juni voor 24 uur gesloten. Het is een nieuwe stap in de politieactie met de hoop voor een beter vroegpensioen.

Inwoners die op locatie aangifte willen doen, of documenten aan willen leveren, moeten op een later moment terugkomen. Op locatie hangen actieposters op de toegangsdeuren om bezoekers te informeren over de tijdelijke sluiting en de actie. Een woordvoerder van de politie geeft aan dat er geen alternatieven zijn om aangifte te doen tijdens de actie. "Er zijn geen locaties die speciaal opengaan voor het aanleveren van documenten of het doen van aangifte. Als een inwoner aangifte wil doen, kan dit in sommige gevallen online gedaan worden." De mogelijkheid van het indienden van een online aangifte, hangt af van het onderwerp. "Onderwerpen die op het bureau aangepakt worden, moeten wachten tot na de actie." Afspraken die op 11 juni gepland stonden, worden verplaatst naar een nieuw moment.

Eerder
Eerder dit jaar kwam de politiebond in actie met het beperkt uitschrijven van overtredingen. Deze acties hebben er nog niet gezorgd voor een goede Regeling voor vervroegde uittreding van de politie. De politiebonden hopen met het besluit voor sluiting van de bureaus, een extra signaal te brengen richting de betrokken besluitvormers.

Noodsituaties
Het is wel mogelijk om bij noodsituaties het alarmnummer 112 en het informatienummer 0900-8844 te bellen. Ook blijven de politiemedewerkers van de betreffende bureaus achter de gesloten deuren gewoon aan het werk. Als dit niet het gewenste resultaat oplevert, zullen de politiebonden de actie de week daarop herhalen.