Brabantse Delta komt met eerste droogtemaatregelen

LANGSTRAAT - De afgelopen jaren is de droogte en het dalende grondwaterpeil een van de grootste problemen in de zomer. Om de grondwaterstanden op niveau te houden, komt Waterschap Brabantse Delta nu met een eerste onttrekkingsverbod voor een aantal gebieden. Dit verbod houdt in dat er geen water meer uit sloten en beken mag worden gehaald voor bijvoorbeeld beregening.

Het waterschap komt met deze maatregel omdat er al meerdere weken geen neerslag is gevallen. Door de hoge temperaturen en een aanhoudende noordoostenwind verdampt het water en neemt het neerslagtekort toe. Door het natte voorjaar en de droogte in mei zijn de grondwaterstanden nu nog op een normaal niveau. Om schade aan oevers te voorkomen en sterfte onder dieren en planten tegen te gaan, is dit verbod nu nodig.

Het waterschap neemt ook nog andere maatregelen. Zo staan stuwen hoog om zoveel mogelijk water beschikbaar te houden. Doordat de temperatuur van het water stijgt, spoelt het waterschap op een aantal locaties het water door, om zo de stroming in het water te houden en de groei van blauwalgen te voorkomen.

Deel dit bericht met je vrienden!