Budget voor huisvesting van de ISK

WAALWIJK - De gemeenteraad van Waalwijk heeft besloten om voor de periode 2023 - 2026 een budget van  600.000 euro beschikbaar te stellen voor het realiseren van de tijdelijke  huisvesting van OBS Villa Vlinderhof.

Villa Vlinderhof zal gedurende drie schooljaren (tot en met schooljaar 2025-2026) gebruik maken van de op het handbalterrein aan De Gaard te plaatsen tijdelijke units. Dit om plaats vrij te maken voor de huisvesting van de ISK (Internationale SchakelKlas).

Men had gehoopt dat het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) de kosten hiervan op zich te nemen. Het Ministerie heeft aangegeven dat de gemeente dit uit het Gemeentefonds dient te bekostigen. Daarnaast kan de gemeente beroep doen op de specifieke uitkering (SPUK) voor onderwijshuisvesting.              Bron: gemeente Waalwijk

Deel dit bericht met je vrienden!