Column: Dakgedoe door Rinus Krijnen

Je kon erop wachten. In Dongen stond bij de gemeenteraad het groen- en bomenplan op de agenda. Op zich niet zo spannend, want daar verandert niet veel aan. Met de beperkte middelen die beschikbaar zijn, probeert de gemeente een divers groenaanbod te realiseren. Maar de VVD kwam naar aanleiding hiervan op het idee om voortaan toestemming te geven om bomen te kappen als ze de opwekking van zonne-energie met zonnepanelen belemmeren.

Het weigeren om een kapvergunning te verlenen, zorgt ervoor dat het belang van de inwoners geen recht gedaan wordt. Dat zijn grote woorden en gewoon niet waar. De individuele bewoner in het huis waar de boom voor staat voelt dit misschien zo, maar de rest van de straat en het dorp zeker niet. Bomen slaan bovendien CO2 op, produceren zuurstof en maken de straten mooier en levendiger. Maar ja, je zou maar eens een paar KwH missen doordat die boom daar staat.

Ik heb sinds vijf jaar ook zonnepanelen en wordt ook getroffen door de geschetste bomenterreur zoals de VVD dit schetst. In de winter is de zon wat lager en krijg ik een dip in de opbrengst tussen 12 en 3 uur vanwege hoge bomen die bij een buurman in de tuin staan. Die bomen staan er al tientallen jaren. Dat wist ik dus al van tevoren. Dat wil niet zeggen dat ik op hoge poten naar de buurman stap om hem te sommeren zijn bomen te snoeien. Er is volgens mij geen wet die bepaalt op hoeveel zonlicht je recht hebt op je perceel. Volgens de VVD gaat het om incidenten, maar ik ben bang als ik zo eens rondkijk in ons groene dorp, dat het hek van de dam is als we alle bomen die potentieel in de weg staan voor zonnepanelen mogen kappen. Wellicht dat de VVD ook nog een voorstel gaat doen om alle huizen zodanig te keren dat ze optimaal ten opzichte van de zon staan. Want het ene huis ligt sowieso een stuk gunstiger ten opzichte van de zon, dan het andere. Dat is ook niet eerlijk.

Uiteraard en volkomen terecht is dit bomenvoorstel weggehoond door de overige politieke partijen. Willen we juist promoten om tegels te wippen om meer groen in onze tuinen te krijgen; moeten de bomen het ineens ontgelden om individuele energiekosten te drukken. Het moet niet gekker worden. Ik kan me wel voorstellen dat bij nieuwe planontwikkeling rekening gehouden wordt met de opwekking van energie door zonnepanelen. Dat zou dan consequenties hebben voor de stand van de daken en de beplanting. Dat wil niet zeggen dat er geen bomen meer komen. We kunnen dan wel vermijden dat er problemen gaan ontstaan ten opzichte van de ligging van zonnepanelen.

Met een ‘eigen dak’ kun je nog veel meer doen. Is de positie niet optimaal voor zonnepanelen, dan kun je ook nog overwegen er een groen sedumdak van te maken. Leuk om te zien, isolerend qua warmte en geluid en bovendien super goed voor de biodiversiteit. Helaas heeft onze zuinige gemeente geen subsidiebeleid om groene daken te stimuleren. Het is eigenlijk te gek dat het aan je woonplaats ligt of je subsidie krijgt voor de aanleg van zo’n nuttig groen dak. Alle buurgemeenten van Dongen hebben namelijk wel een subsidieregeling hiervoor. Laat de VVD zich daar maar eens druk over maken.

Een ander -veel groter- probleem met de zonnepanelen is het feit dat de opbrengsten van zonnepanelen hoofdzakelijk terecht komt bij huiseigenaren. Met gekunstelde constructies kun je jezelf als huurder aansluiten bij een energiecollectief, dat gezamenlijk stroom opwekt en de kosten en opbrengsten verdeeld over de leden. Op zich een loffelijk streven, maar het voelt toch echt anders dan wanneer je met een appje op je smartphone in de tuin kan volgen hoe jouw eigen panelen je energierekening bij een zonnige dag aan het minimaliseren is. Ergens heb ik gelezen dat meer dn 80% van de huurders ook wel zonne-energie zouden willen opwekken. Toch is het stil op dit gebied. Als je als huurder van een sociale woning op je ‘eigen dak’ panelen wil leggen, is er heel wat te onderhandelen met de verhuurder. Afhankelijk van de woningbouwcorporatie is dit simpel of complex. Wie is de eigenaar? Gaan de panelen weg bij een verhuizing? Wie zorgt voor onderhoud en ​verzekering? Heel erg ingewikkeld. Het gevolg is dat er maar een deel van de beschikbare dakruimte wordt gebruikt. Er zijn immers veel huurwoningen. Waarschijnlijk ontstaat er ook wel een probleem als al deze huizen ineens op het net aangesloten worden. Men heeft nu al de grootste moeite om het
net stabiel te houden.

Het is nog niet verplicht om zonnepanelen op nieuwe huizen te plaatsen, maar de normen om een laag energielabel te realiseren worden wel steeds groter. Uiteindelijk zal dit wel leiden tot opwekking van zonne-energie, wat betekent dat de huurprijs hoger wordt, en daar zit niet veel ruimte in bij een sociale huurwoning.

Kortom, rijke huiseigenaren profiteren sowieso veel meer van de opties van zonne-energie. Het is dan ook zeer kleinzielig dat de VVD het betreurt dat ze een paar KwH niet kunnen opwekken vanwege een aanwezige boom. Waarom verbaast mij dit niet?