Controle op illegale sekswerkers in De Langstraat

DE LANGSTRAAT - Het Bestuurlijk Interventieteam van het district Hart van Brabant heeft op 23 en 30 mei een grootschalige controle uitgevoerd op illegale prostitutie en mensenhandel.

Van de 33 gecontroleerde sekswerkers werd in totaal 30 keer illegale prostitutie geconstateerd. De meeste gecontroleerde personen kwamen uit Oost-Europese landen en verbleven vaak slechts enkele dagen op een locatie. Tijdens de controles bleek dat illegale prostitutie voornamelijk plaatsvond in hotels, vakantieparken en sociale huurwoningen. In Dongen, Loon op Zand en Waalwijk werden diverse overtredingen vastgesteld, waaronder uitkeringsfraude, verhuur van woningen aan sekswerkers zonder opgave van inkomsten en onrechtmatig verblijf van sekswerkers. In Kaatsheuvel werden in vakantieparken ook meerdere sekswerkers aangetroffen.