Dongen gaat statushouders in Bergmolenstraat vestigen

DONGEN - Het college Dongen stemt in met tijdelijke huisvesting van statushouders op de locatie Bergmolenstraat 22. Die locatie wordt op dit moment nog bewoond, maar komt binnenkort vrij te staan. Voor de opvang van vergunninghouders krijgen gemeenten door het Rijk een taakstelling opgelegd. Als er niet aan de taakstelling voldaan wordt, dan kan het Rijk de gemeente een boete krijgen.

De taak om de statushouders te huisvesten, ligt bij de gemeenten zelf. De gemeente Dongen werkt samen met Stichting Casade om de taakstelling te halen. De statushouders kunnen vanuit het AZC doorstromen naar tijdelijke huisvesting in de Bergmolenstraat, in afwachting van reguliere huisvesting in de gemeente. Bewoners worden geïnformeerd met een bewonersbrief.