Dongen klimt langzaam maar zeker uit financieel dal

DONGEN - Het college van burgemeester en wethouders in Dongen heeft de nieuwe begroting voor de jaren 2022-2025 gepresenteerd. In de afgelopen jaren moest Dongen net als de meeste andere gemeenten in Nederland, verschillende financiële uitdagingen overwinnen.

Daar kwam de coronaperiode met veel onzekerheid en tal van maatschappelijke en economische problemen nog bij. Toch lijkt het nu wat beter te gaan met de gemeente en dat blijkt ook uit de begroting. Er wordt fors geïnvesteerd in verschillende aspecten.

Financiële problemen

Dat het er wat rooskleuriger uit zou zien voor Dongen, leek een paar jaar geleden nog niet realistisch. Doordat de kosten voor het sociaal domein en de jeugdzorg hoger waren dan begroot, liepen de schulden van de gemeente op tot 54 miljoen euro. Een zorgwekkende situatie, al heeft dat niet geleid tot een faillissement van de gemeente.

"Je komt dan op een gegeven moment onder toezicht van de provincie, dan kom je in een soort gevarenzone", laat wethouder René Jansen weten. "Een gemeente kan in principe niet failliet gaan." Toch heeft de wethouder ingezien dat het anders moest. "We hebben snel ingegrepen en ombuigingen doorgevoerd. Zo hebben we bijvoorbeeld voor elf miljoen aan investeringen ingeleverd, waardoor we op een acceptabel schuldniveau zijn gekomen. Hierdoor worden onze reserves wat groter in de toekomst."

Nieuwe begroting

Doordat er de afgelopen jaren veel regelingen zijn getroffen om de schuld te beperken, zijn nieuwe ombuigingen niet nodig. Hierdoor kon de gemeente 65 miljoen euro beschikbaar stellen voor ontwikkeling. Het grootste bedrag (20,9 miljoen) gaat naar Dongen Zorgt. Daar valt onder andere onderwijs, sport en kinderopvang onder. Maar niet de jeugdzorg - en dat is goed nieuws voor de gemeente.

"We delen de kosten voor jeugdzorg samen met een paar andere gemeenten van Hart van Brabant. Als kinderen in de problemen komen, dan proberen ze die via de huisarts in Dongen al te helpen, zodat we geen hoge jeugdzorgkosten nodig hebben. Voor een bepaalde categorie jongeren lukt dat dan niet en dan worden ze via de huisarts doorverwezen naar de duurdere jeugdzorg. Dat kan zomaar gaan om tonnen per kind”, zegt Jansen.

Het minste geld gaat naar Veilig Dongen, daar gaat slechts 2,3 miljoen euro naar toe. "Het is niet zo dat we kiezen voor minder veiligheid, maar Dongen is al een relatief veilige gemeente. Daarom kiezen we ervoor om meer in andere dingen te investeren, zoals Dongen Onderneemt", geeft wethouder Jansen aan. Daar wordt 10,1 miljoen euro voor uitgetrokken. In de onderstaande foto is te zien waar de begroting naar toe gaat.

Inwoners Dongen

Het grootste deel van de 65 miljoen komt van het Rijk, het overige deel komt van belastingen. Door de schulden van de gemeente is de belasting op sommige vlakken omhoog gegaan en dat betekent dat de inwoners ook wat meer gaan betalen op bepaalde aspecten. Jansen verwacht zelf dat het allemaal mee gaat vallen. “De inwoners zullen een beetje extra gaan betalen ten opzichte van de afgelopen jaren. Het gaat dan vooral om milieubelastingen", geeft Jansen aan.

“Het is wel zo dat we voor de afvalstoffenheffing of voor de rioolheffing wat meer gaan rekenen de komende jaren. Dat is nodig omdat we nou eenmaal moeten voldoen aan de klimaatinvullingen. Alle kosten die we maken rondom afval, zoals de milieustraat of vaker inzamelen van PMD, zijn kosten die we allemaal moeten uitsmeren over elfduizend huishoudens en de bedrijven."

Onderwijshuisvesting

Dat de inwoners van Dongen iets meer moeten betalen, heeft ook te maken met de problemen rondom de onderwijshuisvesting. De kosten voor de bouw van nieuwe scholen viel maar liefst elf miljoen hoger uit dan verwacht. Iets waar de gemeente van geschrokken is. “Die 11 miljoen die we extra nodig hebben voor investeringen hebben we eigenlijk ergens anders terug moeten zoeken. Dit bedrag hebben we gehaald uit bijvoorbeeld riool, sport, het onderwijs zelf en de infrastructuur”, laat Jansen weten.

“We hebben een streep gezet door alles wat uitgesteld kan worden of niet noodzakelijk is. Inwoners van Dongen wilden wel graag dat de scholen gerealiseerd worden, dus dat hebben we overeind gehouden. We kunnen niet zomaar een miljoen stopzetten bij bijvoorbeeld het klimaat of riool, dus iedereen accepteerde het wel”, laat Jansen weten.

Toekomst Dongen

De toekomst van Dongen ziet er dus iets beter uit. De schulden zijn weliswaar nog lang niet verdwenen, maar de gemeente kan weer investeren in verschillende aspecten. “We blijven kritisch kijken naar de inkomsten en uitgaven. We moeten de ingeslagen weg aanhouden en dan komt het wel goed”, laat René Jansen weten. “We hebben een prachtig park, prachtige Cammeleur, straks nieuwe scholen en de openbare ruimtes zien er goed uit.”