ETZ en Thebe werken samen om meer behandelingen thuis te doen

TILBURG/WAALWIJK - Het ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis) en Thebe Wijkverpleging gaan nauw samenwerken bij de behandeling van onder anderen patiënten met kanker. Door de medicatie voortaan thuis toe te dienen, hoeven deze patiënten niet meer voor een dagbehandeling naar het ziekenhuis te komen. Dat biedt meer kwaliteit van leven en verbetert de patiënttevredenheid. Thebe levert al langer infuusbehandelingen thuis aan mensen die hier eerder voor naar het ziekenhuis werden verwezen.

Naast de samenwerking op het vlak van de oncologische zorg, willen Thebe en het ETZ ook op andere gebieden de samenwerking intensiveren. Zo dragen beide organisaties bij aan het verplaatsen van zorg naar de thuissituatie. De regionale samenwerking tussen Thebe en ETZ draagt bij aan de transformatie naar de 'Juiste Zorg op de Juiste Plek'.

Deel dit bericht met je vrienden!