Evaluatie inzet wijk-GGD Dongen bekend

DONGEN - De inhuur van twee wijk-GGD'ers voor Dongen liep op 14 juni ten einde. De resultaten hebben gepleit voor voortzetting van deze inzet. Het College heeft daarom ingestemd met de inhuur van twintig uur per week wijk-GGD voor twee jaar en per 15 juni 2021.

De burgemeester en wethouders van Dongen zien onder andere meerwaarde in de inzet van een wijk-GGD'er omdat het samenwerkingspartners de mogelijkheid biedt om een melding te doen over een persoon met verward gedrag, er beter zicht is op de doelgroep en de ontwikkelingen daarvan en er snelle hulpverlening is waardoor de betrokken inwoner snel in de zorgketen komt. Ook kan snelle, specialistische inzet preventief werken en daarmee problemen snel oplossen of erger voorkomen.

Deel dit bericht met je vrienden!