Gedragscode voor ontwikkelaars zonneparken in Heusden

HEUSDEN - Om in de gemeente Heusden aan de slag te gaan met windparken of zonneparken, moeten er gedragscodes komen voor ontwikkelaars. In de code staan een aantal voorwaarden. Zo staat er onder andere in dat belanghebbenden betrokken moeten worden bij het plaatsen van parken en dat de locaties zorgvuldig gekozen moeten worden.

Heusden heeft de voorwaarde om de code te onderschrijven tot nog toe niet opgenomen in de Visie zonne-energie en de Kadernotitie windenergie. Daarover ontstonden dan ook vragen. Jan Kleian (Heusden Transparant) wilde weten of Heusden van plan is de gedragscode op te nemen. De Burgemeester en de wethouders antwoorden nu dat ze dat zeker gaan doen.

Deel dit bericht met je vrienden!