Gemeente Dongen vangt bovengemiddeld veel statushouders op

DE LANGSTRAAT - Volgens cijfers van het CBS varieert de opname van statushouders sterk tussen de gemeentes in de Langstraat. Hieronder een overzicht van hoe de gemeentes binnen De Langstraat omgaan met de huisvesting van nieuwkomers.

Van de in 2018 vertrokken vluchtelingen vestigden 52 zich in Waalwijk, terwijl dertig statushouders die in 2020 vertrokken uit een azc naar deze gemeente verhuisden. In Loon op Zand lag het aantal statushouders dat in zowel 2018 als 2020 vertrokken naar Loon op Zand onder het landelijk gemiddelde. Van de groep die in 2018 vertrok waren er in 2022 negentien in Loon op Zand terecht gekomen, in 2020 waren dat er negen. Heusden kende in 2018 een instroom van 27 statushouders en in 2020 waren dat er 36, van de mensen die er in 2022 nog woonden. In Dongen, vertrokken er 25 statushouders in 2018 en in 2020 waren dat er 26.