Gemeente Dongen verruimt regels voor Bijzondere Bijstand

DONGEN - De gemeente Dongen heeft de geldende regels voor Bijzondere Bijstand geactualiseerd 1 juli jongstleden.

Ten eerste gaat de inkomensgrens ten opzichte van het sociaal minimuminkomen omhoog. Mensen die 20 procent meer inkomsten verdienen als het sociale minimum vallen nog steeds onder de regel. Deze grens was eerder de minimumgrens. Bovendien wordt de uitvaartverzekering niet meer meegerekend. Hiermee wordt de Bijzondere Bijstand beschikbaar voor een grotere groep inwoners aldus de gemeente.

Bijzondere Bijstand is voor bijzondere en noodzakelijke kosten die iemand met een laag inkomen zelf
niet kan betalen. Bijvoorbeeld de kosten van bewindvoering, dieetkosten, of inrichtingskosten. Maar
ook de eigen bijdrage van de peuterspeelzaal, baby-uitzet, computer of zwemles voor een volwassene
valt er onder.