Gemeente Dongen voor het eerst in jaren flink in de plus op financieel gebied

DONGEN - De gemeente Dongen sluit 2020 op gebied van financiën af met flinke cijfers in de plus: 2,3 miljoen euro. "Voor het eerst sinds jaren hebben we weer een positief resultaat. We zijn daar ongelooflijk trots op", vertelt burgemeester Marina Starmans in een online persgesprek.

Op de goede weg
"Waar wij een paar jaar geleden zagen dat wij in financieel zwaar weer kwamen, hebben we aan het begin van deze regeringsperiode ombuigingsvoorstellen gedaan. Die ombuigingen hebben wij doorgezet. Als je nu kijkt naar onze jaarrekening, zie je dat de structurele ombuigingen die wij ingezet hebben, tot een sluitende begroting hebben geleid", vertelt Starmans. "Het is voor ons een bevestiging dat we op de goede weg zijn en deze koers kunnen voortzetten."

De gemeente blijft hiervoor investeren in Dongen, Dongen-Vaart en 's Gravenmoer om vooral de kwaliteit van wonen, werken, ondernemen en ontmoeten zo hoog mogelijk te houden. Starmans vertelt: "We hebben een coronatijd meegemaakt en zitten er nog middenin. Deze tijd kan een enorme schade aan ons als gemeente toebrengen. Maar ik ben samen met het College ongelooflijk trots op onze ondernemers, inwoners en iedereen die getroffen is, geholpen heeft, gewonnen heeft en verloren heeft."

Ombuigingen
De zwarte cijfers komen volgens wethouder van Financiën René Jansen deels door structureel beleid en deels door incidentele meevallers. "Behalve de incidentele meevallers zijn er de afgelopen jaren stevige stappen gezet in het herstellen van de financiële situatie en de ingezette bezuinigingen. Deze structurele ombuigingen werken de komende jaren ook door, dus we kijken positief vooruit."

Wethouder Petra Lepolder voegt daaraan toe: "We hebben een aantal jaren geleden al ingezet op een schakelteam dat keek of de hoogte van de afgegeven beschikkingen wel zo hoog moest zijn. Het effect daarvan is geweest dat de gemiddelde beschikkingsbedragen de afgelopen jaren zijn gedaald. Ook zijn we bezig met het controleren van verkorte looptijden, waardoor er ook behoorlijk wat geld is teruggevorderd.

Nog veel belangrijker voor een stabiele toekomst is het reflecteren op eerder gemaakte fouten en we zijn ook lokaal bezig met de inkoop van voorliggende voorzieningen met partijen als Contour de Twern en Actief Zorg. Met hen werken wij samen om de zorg zo dichtbij en laagdrempelig mogelijk te maken."

Deel dit bericht met je vrienden!