Gemeente Heusden reageert op kritiek Vlijmens Lint

Vlijmen – Natuurvereniging Vlijmens Lint is het oneens met de kap van bomen in de buurt van de Meliestraat. De vereniging demonstreerde hierom tegen de kap door borden rond het stuk bos te plaatsen met daarop de tekst ‘Kap de kap’. Naast de tekst stond een QR-code die verwees naar de website van Het Vlijmens Lint. De gemeente reageert op de bezwaren die de vereniging heeft.

Allereerst zegt de gemeente het protest van de vereniging te begrijpen. “De bewoners zijn, heel begrijpelijk, begaan met hun directe omgeving. Er is ook gesproken met Vlijmens Lint gesproken of er mogelijk bomen gespaard kunnen worden.”

Het Vlijmens Lint bood de gemeente ook alternatieve plannen aan om de bomen te sparen. Deze zouden volgens de vereniging goedkoper zijn dan de huidige plannen. “Er is in november 2021 een (tussentijdse) uitspraak gedaan over de bezwaren die tegen de huidige plannen in zijn gediend. Wijs sluiten ons hierbij aan. Het is ons dan ook niet duidelijk waar het Vlijmens Lint hun aanname op baseert dat het goedkoper uitgevoerd kan worden”, had de gemeente hierop te zeggen. De gemeente zegt ondanks het begrip nog niet af te stappen van de huidige plannen.

Weghalen ‘Kap de kap’ borden
Het Vlijmens Lint is door de gemeente verzocht de borden weg te halen. De gemeente meldt hierover: “Onze boa heeft de voorzitter van Vlijmens Lint gevraagd om de borden weg te halen, omdat ze in de openbare ruimte staan op gemeentegrond, zonder toestemming van gemeente. De voorzitter gaf toen zelf aan dat ze de borden  gaan verplaatsen naar particuliere grond. Dat is wat ons betreft prima.”

Chris van Rangelrooy, lid van Vlijmens Lint, denkt dat er een andere reden zit achter het verzoek van de gemeente. “Wij van vereniging denken dat de gemeente ons bord weg wilde hebben omdat ze het niet eens zijn met onze demonstratie. Dat het kwam omdat het op gemeentegrond stond kan ik moeilijk geloven. In dezelfde straat als waar ons bord stond, hangen allerlei borden van stichtingen en verenigingen. Deze hangen ook allemaal aan lantaarnpalen en elektriciteitskastjes. Dat is ook allemaal gemeente eigendom.”

De zaak ligt momenteel bij de rechtbank in Den Bosch. De uitspraak in de zaak volgt nog.

 

Deel dit bericht met je vrienden!