Hanne van Aart over bestuurlijke toekomst Loon op Zand: “Over anderhalf jaar weten we hoe we er voor staan”

LOON OP ZAND - De gemeente Loon op Zand krijgt steeds meer taken van het Rijk en de provincie. Daarnaast worden de bestaande taken ingewikkelder. Dat terwijl ook de wensen vanuit de samenleving veranderen. De gemeente wilde graag van inwoners, ondernemers en verenigingen weten wat zij belangrijk vinden en wat ze van de gemeente verwachten, nu en in de toekomst. Worden ze samengevoegd met andere gemeenten en worden bestuurlijke taken verdeeld? Of blijven ze juist zelfstandig?

De gemeente wil graag doorgaan als zelfstandige gemeente. Dat is in de laatste raadsvergadering bekend gemaakt. Ondanks dat sommige politieke partijen de toekomst nog niet helemaal goed voor zich zien, geven ze het idee van zelfstandigheid wel een kans.

Burgemeester Hanne van Aart toonde zich ook positief en wil al binnen twee jaar gaan kijken naar hoe het ervoor staat. "We zien veel ontwikkelingen op ons afkomen en dan is het goed om een vinger aan de pols te houden, maar de grote evaluatie zal na anderhalf jaar plaatsvinden. Of dat te snel is? Ik denk het eerlijk gezegd niet. We zijn op dit moment namelijk bezig met verschillende investeringen, maar we moeten wel goed op blijven letten dat we de goede kant op gaan.

Rapport van Berenschot

Adviesbureau Berenschot startte een onderzoek naar de mogelijkheden voor de bestuurlijke toekomst van Loon op Zand, op advies van de Raad.  De centrale vraag van dit onderzoek is ‘Hoe kan de gemeente, samen met inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en partners in de regio, invulling geven aan haar inhoudelijke ambities en opgaven?’

Dit rapport schetst welke scenario’s er zijn voor de toekomstige bestuursvorm van Loon op Zand en welke gevolgen zij hebben.  In het rapport worden verschillende scenario's besproken, waaronder een samenwerking met verschillende gemeenten in de regio (Tilburg of Waalwijk), maar dat idee werd eigenlijk al vrij snel van de baan geveegd.

"Het CDA in Loon op Zand heeft een amendement ingediend om te kijken naar samenwerkingen met andere instanties, maar de andere politieke partijen zien dat niet zitten. Die hebben liever dat we zelf aan de slag gaan", vertelt van Aart. Daarmee houdt de gemeente vast aan een ander scenario; namelijk die van de huidige koers varen.

Mening van inwoners en investeringen

De afgelopen weken heeft de raad van Loon op Zand een aantal vergadering en gehad over het rapport van Berenschot en heeft daar ook de inwoners bij betrokken. "We hebben de inwoners gevraagd naar hun mening en daar kwam uit dat ze een zelfstandige gemeente wilden, al waren ze wel een beetje bezorgd over de veiligheid van onze gemeente en of we wel genoeg groen zouden krijgen", laat Van Aart weten.

Ze bevestigt dat er in die thema's hoe dan ook wordt geïnvesteerd. "Het gaat een stuk beter met de financiën nu, dus we hebben ruimte om te investeren. Het is wel belangrijk om te melden dat we afhankelijk zijn van het geld dat we van door de regering krijgen, maar dat heeft ons een structureel bedrag toegezegd.

Hierdoor kunnen we investeren in de thema's die de inwoners belangrijk vinden. Daarnaast horen we vaak dat inwoners ons moeilijk kunnen bereiken, dus daar gaan we wat aan doen. We gaan ook investeren in ICT, zodat we op onze website makkelijker bereikbaar zijn voor inwoners.

Zelfstandige gemeente​

Eind 2022 wordt er gekeken naar hoe het er voor staat met gemeente, maar duidelijk is dat de de drang naar zelfstandigheid in Loon op Zand erg groot is en er zeer waarschijnlijk ook wel gaat komen.

Deel dit bericht met je vrienden!