Heusden scheldt belastingschuld door toeslagaffaire bij ouders kwijt

HEUSDEN - Heusden gaat ouders die slachtoffer zijn van de toeslagenaffaire, eventuele nog openstaande gemeentelijke belastingen kwijtschelden. Ongeveer veertig huishoudens komen voor die kwijtschelding in aanmerking.

“Het zal uiteindelijk niet gaan om schokkende bedragen,” verwacht wethouder Peter van Steen. De gemeente wil mensen die vanwege de toeslagaffaire in de ellende zitten niet nog verder in de problemen down door ‘achter ze aan te gaan’ als ze nog gemeentelijke belastingen moeten betalen. Kwijtschelding van openstaande belastingen (zoals ozb, rioolheffing en afvalstoffenheffing) geldt alleen voor bedragen van voor 31 december 2020.

Overigens heeft het Rijk beloofd alle kosten die met de kwijtschelding zijn gemoeid, te zullen betalen. In Heusden hebben zich vijftig getroffen huishoudens gemeld. Zij komen in principe in aanmerking voor de 30.000 euro vergoeding van het Rijk, vooruitlopend op definitieve regelingen.

Deel dit bericht met je vrienden!