Inwoners in het bezit van HeusdenPas kunnen declaratie indienen

HEUSDEN - De inwoners die in het bezit zijn van de HeusdenPas 2022 kunnen tot en met 31 januari2023 een declaratie indienen over het jaar 2022. Met de HeusdenPas hebben inwoners, die het niet zo breed hebben, per kalenderjaar een budget van 150 euro tot hun beschikking.

Dat budget kan worden gebruikt voor verschillende dingen, variërend van bijvoorbeeld een internetabonnement of contributie voor de sportvereniging. Als iemand het volledige bedrag nog niet heeft gedeclareerd, dan kan dat tot en met 31 januari 2023. Het is belangrijk dat u de bijbehorende rekeningen tot en met maart van het volgende kalenderjaar bewaart. Eenmaal per jaar controleren we steekproefsgewijs of de kosten ook daadwerkelijk zijn gemaakt.

Meer informatie daarover vind je op de website van de gemeente Heusden.

Deel dit bericht met je vrienden!