Inwoners Waalwijk kunnen input geven over milieueffectrapport

WAALWIJK - Inwoners van de gemeente Waalwijk kunnen hun input geven in het Milieueffectrapport. De afgelopen tijd is er onderzocht wat voor impact het opwekken van zonne- en windenergie heeft op het milieu in Waalwijk.

Over dat onderzoek is veel gecommuniceerd met bewoners. Zo zijn er een aantal inloopbijeenkomsten georganiseerd waar verschillende visies en inzichten werden uitgewisseld.

Nu het concept rapport gereed is, kunnen mensen een zienswijze indienen. Een zienswijze is een e-mail of postbericht met daarin de reactie van mensen op het rapport. Alle zienswijzen worden bekeken en teruggestuurd wat er mee gedaan wordt.

Deel dit bericht met je vrienden!