Lijst De Jongste en PvdA niet blij met college B&W over grondspeculatie Sprangse Sloot

WAALWIJK - De politieke partijen Lijst De Jongste en de PvdA zijn niet te spreken over hoe het college van burgemeesters en wethouders zich opstelt tegenover hen. De partijen hebben het college een maand geleden vragen gesteld over grondspeculatie ten westen van de Sprangse Sloot, maar waren niet tevreden over de manier waarop zij antwoord kregen.

"Met stijgend ongenoegen hebben wij kennis genomen van de beantwoording op 18 augustus op onze eerdere vragen m.b.t. de recente grondspeculaties in het gebied ten westen van de Sprangse Sloot. Uit de toonzetting spreekt een arrogantie en een minachting ten aanzien van de raad en de vragenstellers. Wat ons betreft is dit ongepast, zeker in een brief die de nodige taal- en spelfouten bevat en waar u om de beantwoording van onze vragen heen draait", laten de partijen per brief weten.

Situatie rondom Sprangse Sloot

Er is een stuk gebied te koop ten westen van de Sprangse Sloot, waar meerder partijen geïnteresseerd in zouden zijn. Lijst De Jongste en de PvdA willen graag weten om wie het gaat, maar zowel het college als de betrokken partijen willen niets zeggen. Brabants Dagblad meldt dat het gaat om beheer- en investeringsmaatschappij Molensteen bv, aangezien die partij regelmatig in het stadhuis te vinden is. Het college wil niet bevestigen dat het om Molensteen bv gaat.

Naar aanleiding van de onduidelijkheid over wie er in het gebied willen investeren, stelden Lijst De Jongste en PvdA een brief op. Hierin werd opheldering gevraagd over welke ondernemingen interesse hebben en wat er met het gebied gaat gebeuren. Beide politieke partijen denken dat er windturbines worden geplaatst in dat gebied, zonder dat het overlegd is. De reactie die Lijst De Jongste en de PvdA per mail hebben gekregen van het college, was naar eigen zeggen ronduit arrogant en hebben als gevolg daarvan een nieuwe brief opgesteld en naar het college gestuurd. In de nieuwe brief wordt gevraagd om de vervolgvragen zonder vooringenomenheid te beantwoorden.