Loon op Zand houdt enquête over energiebesparing

LOON OP ZAND - De gemeente Loon op Zand gaat een enquête houden onder inwoners over hoe zij denken over energiebesparing, klimaatverandering en de rol die zij daarin willen en kunnen spelen. Tot en met zondag 26 september kan iedere inwoner online een vragenlijst invullen.

“In 2050 willen we als gemeente aardgasvrij zijn”, vertelt wethouder Gerard Bruijniks. “Maar dat kan natuurlijk nooit zonder de inzet van onze inwoners." De uitkomsten van deze enquête helpen bij het opstellen van het plan ‘Transitievisie Warmte'. In dit plan wordt beschreven hoe woningen in de toekomst niet meer worden verwarmd door aardgas.