Makkelijker communiceren met inwoners: Hoe gaan gemeenten dat doen?

DE LANGSTRAAT - Verschillende gemeenten uit De Langstraat hebben hun handtekening gezet onder een nieuwe aanpak van het taalnetwerk Midden-Brabant. Ze willen meer aandacht voor eenvoudige taal in de communicatie van gemeenten. Volgens de nieuwe aanpak moeten gemeenten hun berichten op een duidelijkere manier opschrijven zodat ze voor iedereen te begrijpen zijn. Maar hoe pakken ze het aan? Iedere gemeente heeft daar zijn eigen manier voor.

Waalwijk
De gemeente Waalwijk heeft de werknemers een cursus aangeboden. "We hebben al bijna tachtig mensen een training 'schrijven op B1-niveau' laten volgen. Deze training is opgenomen in de Waalwijk Academie en verplicht gesteld voor nieuwe medewerkers. We hebben samen met de taalcoaches en andere vrijwilligers brieven van team WijZ en LTH herschreven", geeft de gemeente aan.

Loon op Zand
Ook de gemeente Loon op Zand komt zijn werknemers tegemoet. "Wij gaan onze medewerkers trainen in begrijpelijk communiceren. Een taalpanel dat bestaat uit mensen die moeite hebben met taal, gaat brieven en berichten van ons beoordelen. Ook hiervan leren wij om duidelijker te communiceren", geeft een woordvoerder van de gemeente aan.

"We gaan onze medewerkers die veel met onze inwoners spreken ook leren om te letten op signalen die wijzen op laaggeletterdheid. Deze mensen vertellen we dan over het aanbod dat er is om hen te helpen hun basisvaardigheden (taal, rekenen en digitale vaardigheden) te verbeteren. Via het Taalhuis zijn er verschillende mogelijkheden om hiermee aan de slag te gaan. Zo werken we aan twee kanten aan dit knelpunt."

Dongen
De gemeente Dongen zet in op het trainen van medewerkers, het herschrijven van standaard brieven en het levendig houden van het onderwerp door interne communicatie. "Daarnaast kiezen we in de communicatie naar inwoners – naast zoveel mogelijk begrijpelijke taal op B1-niveau -  steeds vaker voor het gebruik van een infographic, beeld en (animatie)video", laat de gemeente weten.

Zo is Dongen bijvoorbeeld bezig met een animatiefilm voor Werk & Inkomen en voldoet de website van de gemeente Dongen aan de digitale toegankelijkheidseisen, waaronder begrijpelijke taal voor alle doelgroepen.

Deel dit bericht met je vrienden!