Mid-term review gemeente Heusden: 91 procent van de plannen op schema

HEUSDEN - De gemeente Heusden is halverwege haar bestuursperiode. ''Tijd om onze gemeenteraad en u als inwoners en ondernemers in Heusden te vertellen waar we staan'', aldus burgemeester Willemijn van Hees in haar blog op de website van de gemeente.

In officiële taal heet dit een mid-term review. De burgemeester vindt deze benaming niet passen bij Heusden en noemt het daarom: 'Halverwege - Bestuursperiode 2022 - 2026'. In deze review wordt de stand van zaken van alle plannen doorgenomen. Welke zijn behaald? Welke liggen op schema en welke plannen zijn niet gehaald?

In het coalitieprogramma zijn in totaal 159 plannen waar de gemeente mee aan de slag ging. Daarvan zijn er 33 al volledig voltooid. Voor het overgrote deel van de plannen ligt de gemeente op schema, maar zijn de plannen nog niet afgerond. Dat gaat om 112 plannen. Slechts één procent van de plannen ligt allesbehalve op schema. Van de overgebleven acht procent is nog onzeker of de plannen verwezenlijkt kunnen worden.

Gemengde gevoelens bij burgemeester
Burgemeester Van Hees is blij met de aanpak van veiligheid in de gemeente: ''We hebben hard gewerkt aan het bereiken van een veilig gevoel voor iedereen. We hebben meer mensen voor handhaving en de wijk-Boa’s zijn actief. Ondermijnende criminaliteit wordt aangepakt door eigen Heusden Interventieteam en Bestuurlijk Interventieteam Meierij.'' Ze betreurt echter ook de plannen die nog niet gelukt zijn: ''Helaas lukte het ons niet om de brandweer in Drunen, politie en gemeentemedewerkers samen op één Veiligheidsplein in Drunen te huisvesten.''

''Bouwen, bouwen, bouwen''
Een speerpunt in het beleid, zowel landelijk als lokaal, is de woningnood. Ook de gemeente Heusden besteedt er veel aandacht aan. In de afgelopen twee jaar is er hard gewerkt, zo schrijft wethouder Johan Meesters in de evaluatie: "We hebben naast het realiseren van veel nieuwe woningen, ook voor ongeveer 1300 woningen de eerste besluiten genomen. Want we bouwen als gemeente niet zelf, maar we creëren de omstandigheden om te bouwen.'' Buiten het bouwen van woningen, is er ook een hoop aandacht uitgegaan naar het verbeteren van de leefomgeving.

Ook heeft de gemeente gewerkt aan de zichtbaarheid in de gemeente zelf. Zelf zijn ze daar goed over gemutst. ''Gemeenteraad en college zijn zichtbaarder. Bijvoorbeeld door de wijkbezoeken. Onze communicatiekanalen zijn op orde. We zijn druk bezig de informatie die we communiceren begrijpelijker te maken.''