Natuurgebied Westelijke Langstraat wordt ontwikkeld (Video)

LANGSTRAAT - Tussen Waalwijk en Waspik ligt een bijzonder natuurgebied: De Westelijke Langstraat. Het gebied is 650 hectare groot en is een beschermd Natura-2000 gebied en heeft waardevol landschap met veel natuur en cultuurhistorie. Toch gaat het gebied wel op de schop. De start van de ontwikkeling is op maandag 7 juni begonnen.

Eerder begin van het project
De start van dit project zou al een paar jaar eerder beginnen, maar vanwege verschillende redenen heeft het wat langer geduurd. "Het heeft er onder andere mee te maken dat de omgeving er nog niet klaar voor was en er moeten veel inwoners aan meewerken. Op dit moment  is dat punt bereikt en kunnen we starten", laat Odabasi weten.

Unieke ligging
De unieke ligging met verschillende bodemlagen maken de Westelijke Langstraat een markant en nat gebied. Verdroging en vervuiling door stikstof tasten de natuur in de Westelijke Langstraat aan. Om deze achteruitgang te stoppen wordt de komende jaren natuur behouden en hersteld. Er komt ook nieuwe natuur bij.

De provincie Noord-Brabant werkt deze natuurontwikkelingsplannen uit. Dit doet zij samen met de projectpartners waterschap Brabantse Delta, Staatsbosbeheer en gemeente Waalwijk. Zij spraken in eerdere fasen van het project met belangenorganisaties en bewoners over hun wensen voor natuur, wonen, werken, recreëren en cultuurhistorie. In de uitvoering wordt hier rekening mee gehouden.

Locaties werkzaamheden
Het gebied is opgedeeld in 14 deelgebieden en de werkzaamheden worden in 3 fases uitgevoerd. De werkzaamheden starten aan de kant van de Binnenbijster in deelgebieden 1, 2 en 8 (het groene gebied in de onderstaande foto). De oranje gebieden komen later dit jaar aan de beurt. De rode gebieden 10, 11 en 13 staan voor 2022 op de planning.

 

Deel dit bericht met je vrienden!