Nieuw project ‘Veilig Wonen Dongen’

DONGEN - Uit verschillende onderzoeken en rapporten blijkt dat veel gemeenten moeite hebben om arbeidsmigranten te huisvesten en dat is een groot probleem. Doordat ze niet genoeg geholpen worden, kan het zijn dat ze illegaal in een woning zitten. De gemeente Dongen wil misstanden en mogelijke uitbuiting voorkomen door deze groep in kaart te brengen, ze van de juiste informatie te voorzien en waar nodig ondersteuning te bieden.

Niet ingeschreven op woonadres
Het probleem is begonnen toen werd ontdekt dat mensen zich vaak niet inschrijven op hun woonadres, de zogeheten ‘onrechtmatige bewoning’. Een van de doelstellingen van dit project is het in kaart brengen van de omvang van het probleem. Arbeidsmigranten die niet op hun woonadres staan geregistreerd, hebben namelijk beperkte toegang tot zorg en lokale voorzieningen. De gemeente verwacht vooralsnog dat enkele honderden personen zich gaan registreren in de BRP (Basisregistratie Personen).

Samenwerkingspartners
De gemeente Dongen wordt bij dit project ondersteund door het VNG Naleving (Vereniging van Nederlandse Gemeenten). Bij deze aanpak krijgt de gemeente hulp van externe ketenpartners. Signalen van ketenpartners maar ook signalen uit de Dongense samenleving worden behandeld. Ze gaan het gesprek aan met werkgevers en huisvesters, maar zullen ook in teams controle ter plaatse uitvoeren.

Er is een bedrag van 22.000 euro vrijgesteld. Dit bedrag wordt besteed aan het inhuren van een projectondersteuner en operationele kosten.

Deel dit bericht met je vrienden!