Nieuwe burgemeester Sacha Ausems ook online te volgen

WAALWIJK - Burgemeester Sacha Ausems is nu helemaal geïntroduceerd in de gemeente Waalwijk. Onlangs werd ze officieel benoemd als burgemeester en nu heeft Sacha ook haar eigen Facebookpagina gekregen, waar de inwoners alle verrichtingen kunnen volgen: www.facebook.com/burgemeestersachaausems

Het is niet ongebruikelijk dat een burgemeester een eigen facebookpagina heeft om informatie op te delen. Ook Nol Kleijngeld kreeg een pagina toegewezen en maakte daar tijdens zijn burgemeesterschap vaak gebruik van.