Noodopvang in Kaatsheuvel blijft langer open

KAATSHEUVEL - De veelbesproken noodopvang in Kaatsheuvel blijft langer open. Dat is na een lange vergadering besloten. Uiteindelijk stemden elf raadsleden voor de motie en zeven tegen.

Aanvankelijk zou de opvang aan de Dodenauweg open blijven tot 5 augustus. Maar na een ingezonden brief zijn partijen zich gaan beraden en kwam er een motie op tafel. Voordat er door de raad gedebatteerd werd en gestemd werd over de motie, was er voor inwoners een mogelijkheid om input te leveren.

De noodopvang blijft open tot sowieso de start van 2025, totdat de voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van flexwoningen kunnen starten.